Inteligencja duchowa

Wysoki współczynnik IQ pozwala nam rozwiązywać problemy intelektualne i sprawnie wyciągać wnioski, pomaga odnajdywać się w codziennych sytuacjach i współistnieć ze społeczeństwem. Natomiast, gdy wykraczamy poza utarte szlaki lub gdy pojawia się zmiana, przydaje się SQ. Pozwala ona odnaleźć głębszy sens, samych siebie, szczęście i spełnienie. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. To prawda – zapewnia je Inteligencja Duchowa (Spiritual Quality)
 Cechy osoby o wysokim SQ zostały sklasyfikowane przez Danah Zohar w dwunastu kategoriach:
1. Samoświadomość – czyli wiedza o tym co mnie motywuje i w co wierzę.
2. Spontaniczność – reagowanie na wydarzenia i zbiegi okoliczności, gdy się pojawiają.
3. Kierowanie się wizjami i wartościami – życie zgodnie z osobistym systemem wartości .
4. Holizm – dostrzeganie szerszych wzorów, powiązań i zależności.
5. Współczucie – głęboka empatia, współodczuwanie.
6. Celebracja różnorodności – cenienie ludzi ze względu na ich różnorodność, a nie pomimo niej.
7. Strefa niezależności – umiejętność sprzeciwienia się poglądom tłumu i
posiadania własnego zdania.
8. Pokora – posiadanie poczucia grania części większego scenariusza ludzkości i znanie swego miejsca w tym przedstawieniu.
9. Skłonność do zadawania fundamentalnych pytań typu „Dlaczego?” –
Wewnętrzna potrzeba zrozumienia rzeczy dogłębnie.
10. Umiejętność wzniesienia się ponad – spojrzenia na sytuacje z lotu ptaka,
problemu w szerszym kontekście.
11. Pozytywne podejście do nieszczęść – wyciąganie wniosków z niepowodzeń, błędów i cierpienia.
12. Poczucie powołania – wezwanie do służby innym, wewnętrzna potrzeba oddania długu wdzięczności.

Dodaj komentarz