Regresja hipnotyczna

Propozycja rozwoju osobistego poprzez powrót do sytuacji wypartych, zapomnianych z dzieciństwa, sytuacji traumatycznych w życiu, do momentu narodzin, a nawet okresu płodowego w celu ich uzdrowienia (regresja wiekowa). Możliwość cofnięcia się do poprzednich wcieleń – regresja wcieleniowa oraz przeniesienie się do przyszłości – hipnoza progresywna. Więcej na temat regresji hipnotycznej we wpisie o tym samym tytule.

Warsztat dwudniowy prowadzony metodą hipnozy ericksonowskiej.

Dodaj komentarz