Oczko

czyli o liczbie 21 🙂

W tradycji biblijnej 21 oznacza zupełną, całkowitą doskonałość, boską mądrość, osiągnięty cel i związaną z tym pełnię szczęścia. 21 jest więc symbolem obfitości. Jest to również symbol niezależnego człowieka, jednostki dokonującej wyboru między światem ducha i światem materialnym. dynamiczny wysiłek indywiduum, który powstaje z konfliktu między przeciwieństwami. 21 jest też liczbą oznaczającą odpowiedzialność. Nieprzypadkowo w wielu kulturach ukończenie 21. roku życia wiąże się z osiągnięciem pełnoletności. Dlatego zaleca się pracę z intencją przez 21 dni, konkretne działania zmierzające do zmiany nawyków, czy też inne praktyki duchowe. Dzięki wzmocnieniu liczbą 21 – każde nasze działanie będzie po prostu skuteczniejsze.

Dodaj komentarz