SKNE

Zapraszam Cię do niezwykłej i fascynującej przygody…

Preferuję osoby inteligentne, zdeterminowane, nastawione na cel i konsekwentne.

Wymagania: w miarę dobry stan zdrowia, pracowitość i motywacja.

UWAGA! Nie ma żadnej możliwości, żeby w warsztatach uczestniczyły osoby przyjmujące leki psychotropowe.

Ilość miejsc ograniczona (mała grupa max. 8 osób).

Szkoła Kreatorów Nowej Ery jest dla osób autentycznie zainteresowanych swoim rozwojem osobistym i duchowym oraz zdeterminowanych, by poprawić jakość swojego życia we wszystkich obszarach i wykorzystać swój  potencjał w pełni. Ponadto dla osób chcących pracować z ludźmi metodą najnowszą i skuteczną zarówno w obszarze emocji, jak i chorób fizycznych.

Podczas sześciu weekendowych zjazdów nauczysz się, jak leczyć traumy rodowe, przejdziesz kilka procesów, dzięki którym odzyskasz pełne wewnętrzne widzenie, uwolnisz swoje ciało od  toksyn, bakterii, wirusów i pasożytów oraz odzyskasz  siłę i zdrowie.

Nauczysz się też pracować z innymi ludźmi wyjątkowo skutecznie.

Rezultatem pracy jest odzyskanie autentyczności, poczucia kierunku, wyższa świadomość i dużo więcej….

Znacząco podniesiesz umiejętność zarządzania własnym życiem. Będziesz mógł zaplanować je w pełni świadomie, rozpoznając rezultaty i wpływ swoich myśli i działań na siebie i na innych.

LIFE FLOW CLEAR

Technika pracy z ciałem fizycznym, emocjami, programami oraz kodami traum rodowych opracowana przeze mnie jako wypadkowa kilku metod pracy na poziomie komórkowym oraz na poziomie ciał subtelnych.

Daje wymierne rezultaty w stosunkowo krótkim czasie – potrzeba ok. pół roku na wyczyszczenie wielu obszarów życia człowieka i diametralną zmianę, która jest trwała.

Najważniejszym rezultatem szkolenia w SKNE jest odzyskanie  wielowymiarowego wewnętrznego widzenia, co pozwala na dużą skuteczność w każdej dziedzinie życia człowieka.

Ponadto:

 • zdobycie skutecznych narzędzi do usuwania wszelkich wirusów, pasożytów i uszkodzeń na poziomie ciała fizycznego,
 • uczestnictwo w kilkunastu procesach oczyszczających organizm zarówno z uszkodzeń biologicznych, emocjonalnych, jak i traum rodowych i wcieleniowych,
 • zdobycie umiejętności pracy we własnym ciele, jak i w ciele innych ludzi,
 • zdobycie umiejętności dowolnego przemieszczania się w czasie i przestrzeni,
 • oraz zdobycie wiedzy z zakresu pracy na poziomie komórkowym oraz na poziomach duchowych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SKNE

I ZJAZD

 1. System energetyczny człowieka – prawda i fałsz. Budowa omnipontentnej komórki macierzystej oraz rozwianie mitów współczesnej ezoteryki.
 2. Teoria i praktyka dotycząca leczenia uszkodzeń na poziomie komórkowym takich struktur jak: nici traum, pętle czasowe, wcielenia, kopie zapasowe, subwokalizacje, bakterie i wirusy oraz pasożyty oraz praca ze stop-klatką.
 3. Przedpole do usunięcia borga i odzyskania stanu szczytowego wewnętrznej wolności.

II ZJAZD

 1. Teoria i praktyka usuwania aktywnych klątw techniką pracy z głęboką wyobraźnią.
 2.  Odzyskanie trzech stanów optymalnego funkcjonowania człowieka: wewnętrznej wolności, integracji i zrównoważenia półkul mózgowych oraz usunięcia struktur pasożytniczych odpowiedzialnych za wszystkie klątwy w systemie energetycznym człowieka.
 3. Praca z wewnętrznym widzeniem ( soul body fusion, techniki z kinezjologii i leczenie kodów traum związanych z działaniem).

III ZJAZD

 1. Praca z głęboką wyobraźnią: zasady i procedury do różnych tematów.
 2. Odzyskanie stanu optymalnego funkcjonowania usuwającego najstarszą infekcję pasożytniczą w człowieku.
 3. Praktyczna nauka przeprowadzania procesów dotychczas odzyskanych stanów optymalnego funkcjonowania ( każdy z uczestników samodzielnie nauczy się prowadzić proces, robiąc go dla osoby najbliższej).

IV ZJAZD

 1. Kody bazowe – szukanie, leczenie techniką Life Flow oraz pracą z głęboką wyobraźnią.
 2. Kolejne struktury komórkowe i ich leczenie: mitochondria, kręgosłup, czakry, asocjacje, błona komórkowa, retikulum endoplazmatyczne, helisy DNA, uszkodzone geny.

V ZJAZD

 1. Praca ze ścieżką życia – usuwanie przeszkód i blokad z przeszłości pochodzących od innych ludzi.
 2. Praca z kodami traum blokującymi osobisty potencjał, radość życia i szczęśliwe zdrowe życie.
 3. Wstęp do diagnozy na poziomie subkomórkowym.

VI ZJAZD

 1. Odzyskanie stanu optymalnego funkcjonowania wewnętrznego spokoju.
 2. Szlifowanie pełnej sesji Life Flow oraz pracy z głęboką wyobraźnią w wybranych obszarach życia.

DLA CHĘTNYCH:

Kolejne 3 zjazdy dla terapeutów techniki Life Flow Clear są czasem nauki diagnozy klientów oraz odzyskania kolejnych stanów optymalnego funkcjonowania, a także pracy na poziomie ciała fizycznego i leczenia chorób.